Friday, April 2, 2010

FATWA-FATWA TERKINI (3 JILID)


Oleh: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan dan Lajnah Da’imah lil Buhuuts al-Ilmiah wal Ifta’

Amat mendesak sekali kebutuhan akan adanya pendekatan melalui fatwa dan jawaban terhadap masalah yang tengah dialami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga bagi pencari kebenaran terdapat peluang untuk mendapatkannya dan menimba dari sumbernya yang asli, apalagi bila sumbernya itu mampu memuaskan kebutuhan dan menuntaskannya.

Bagi siapa saja yang mengamati buku yang penuh mutiara-mutiara fatwa dan ucapan berharga ini, baik dari sisi telaah, analisa , tata letak bab, susunan dan penyebutan sumber serta takhrij yang dilakukan oleh pengoleksinya, pasti dia akan mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah yang mudah apalagi dianggap kecil artinya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya.

Judul: Fatwa-Fatwa Terkini
Tajuk Asal: Af-Fatawa asy-Syar’iyyah Fi al-Masa’il al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram
Penyusun: Khalid al-Juraisiy
Penerbit: Darul Haq (Hardcover)
Harga per jilid: 1 Set SGD 63.00
Jilid 1 SGD 21.00
Jilid 2 SGD 20.00
Jilid 3 SGD 22.00

No comments:

Post a Comment